Provedba mjera energetske obnove Hotela Alfir u Prižbi (KK.04.1.2.01.0122)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Hotela Solitudo – Lastovo d.o.o.

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projekt Energetske obnove Hotela Alfir u Prižbi provodi se s ciljem smanjenja potrošnje energije predmetne zgrade.  Projekt uključuje provođenje građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih mjera koje će rezultirati poboljšanjem energetskih svojstava zgrade.

Projekt pojačane obnove vrši se na postojećem objektu hotela Alfir u svrhu stavljanja u funkciju. Hotelom Alfir upravljati će društvo Hotel Solitudo- Lastovo d.o.o.  U sklopu ove obnove predviđene su mjere toplinske izolacije vanjske ovojnice, zamjena vanjske stolarije novom, visoko energetski učinkovitom, aluminijskom stolarijom te zamjena postojeće rasvjete energetski učinkovitom led rasvjetom. Provedba gore navedenih aktivnosti i njihovih mjera rezultirati će uštedom isporučene energije energetski troškovnoj cjelini za 54,06% odnosno za 1.466.230,57 kWh/godišnje. Također, predviđena su znatna sredstva s ciljem promicanja obnovljivih izvora energije te je predviđeno tehničko rješenje instalacije visokoučinkovitih dizalica topline i ugradnja solarnih kolektora za pripremu potrošne tople vode.  Cjelovitom energetskom obnovom zgrade postiže se smanjenje emisije CO2 za 423,15126 tCO2/godišnje.

CILJ I OČEKIVANI REZULTAT PROJEKTA: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u objektu hotela Alfir te smanjenje isporučene energije za 54,06% odnosno za 1.466.230,57 kWh/godišnje.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 14.040.421,58 hrk

BESPOVRATNA SREDSTVA EU: 9.801.548,72 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 26.02.2019.- 23.12.2021.

Osoba za kontakt: Senka Bobić

E-pošta: senka.bobic@ict-see.com

 

Za više informacija o EU fondovima posjetite:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/